Baśnie wRóże | O korzyściach opowieści
W wielu kulturach nadal uważa się, że opowieści mogą przynosić uzdrowienie, a w baśniach i podaniach ludowych znajduje się lekarstwo na choroby dręczące duszę ludzką. To do nas zwraca się baśń, wyciągając ze smutnych rozmyślań.
uzdrowienie, baśń, terapia, moc marzeń, bajkoterapia, biblioterapia
320
page-template-default,page,page-id-320,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

UZDRAWIAJĄCA MOC SŁOWA

W wielu kulturach nadal uważa się, że opowieści mogą przynosić uzdrowienie, a w baśniach i podaniach ludowych znajduje się lekarstwo na choroby dręczące duszę ludzką. Opowieści mogą pobudzać, wzruszać, zasmucać, rodzić pytania, a także dawać zrozumienie. Zawierają wskazówki prowadzące przez zawiłości życia. W baśni znajdują odzwierciedlenie wszystkie blaski i cienie życia. Znalazło się w nich wszystko, co dotyczy ludzkiej egzystencji: dobro i zło, radość i smutek, sprawiedliwość i niesprawiedliwość, szczęście i nieszczęście, życie i śmierć. W poetyckiej wizji baśni, w której świat i ludzki los zostały ujęte symbolicznie, zawarta jest głębsza prawda o życiu.

To do nas zwraca się baśń, wyciągając ze smutnych rozmyślań. W przestrzeni magicznej nic nie znacząca istota staje się kimś ważnym: wymarzoną królewną, wędrowcem, sprawiedliwym władcą, zagubionym dzieckiem, przebiegłą staruszką. Bohaterowie baśni nigdy nie tkwią bezradnie w początkowej niemocy. Baśniowy bohater nie czeka biernie na poprawę losu, tylko odważnie wychodzi mu naprzeciw, a baśń toczy się dalej. Baśń magiczna często pod płaszczem fantazji ukrywa sprawy trudne i potrafi wyrazić w nas to, co prosi o głos. W sposób symboliczny mówi o tematach trudnych, ale nie zaprzecza ich istnieniu. Staje po stronie natury, a nie kultury, przez co może pozostawać w sprzeczności z dydaktyczną literaturą dla dzieci.

Pomiędzy słuchającym a opowiadającym nawiązuje się relacja oparta na fantazjowaniu, będąca rodzajem specyficznego porozumienia. Baśnie wywierają niezaprzeczalny wpływ na ludzi niezależnie od ich natury i usposobienia. Cudowne obrazy, które pojawiają się w naszych głowach podczas słuchania opowieści, wydają się trafiać wprost do naszych serc. Podobnie jak sny, których strzępki przedostają się do jawy, nie tracą swego kolorytu, wywierając wielki wpływ na emocje.

Baśnie kształtowały się przez wieki i dotykają istoty człowieczeństwa. Są symbolem nieustannych poszukiwań sensu i porządku bytu w chaosie świata. Mają moc marzeń, które realizują się w naszych fantazjach. Baśnie pocieszają, dodają otuchy w trudnych chwilach i pozwalają odzyskać wiarę w to, że nasza własna historia ma szansę na „happy end”.

Biblioterapia

Biblioterapia jest najczęściej uważana za metodę lub technikę stojącą na pograniczu psychologii, pedagogiki oraz medycyny. Jednak nie uzyskała statutu samodzielnej dyscypliny naukowej i do tej pory nie ma jednoznacznej definicji. Biblioterapia przez wiele lat była utożsamiana z obsługą chorych i niepełnosprawnych, jednak dobroczynny wpływ literatury dostrzegano już od czasów starożytnych. Nad biblioteką w Tebach widniały słowa: „Miejsce leczące twoją duszę”.

Według dr Ireny Boreckiej, biblioterapia jest procesem terapeutycznym, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przygotowane materiały czytelnicze są wykorzystywane jako środek wspierający procesy lecznicze oraz wychowawcze. Literatura ma niezaprzeczalny wpływ na rozwój psychiczny. Pozwala spojrzeć na świat nowymi oczami, daje wzory myślenia, przezywania i zachowania, pomaga utrzymywać równowagę emocjonalną i w pewnym stopniu chroni przed negatywnymi emocjami. W praktyce biblioterapia jest stosowana zarówno w terapii, jak i przy stymulowaniu rozwoju, przy wspieraniu w sytuacjach emocjonalnie trudnych oraz w procesie wychowania.

Bajkoterapia

Bajkoterapia, zdaniem dr psychologii Marii Molickiej, jest metodą profilaktyczną i terapeutyczną adresowaną do dzieci pomiędzy 4 a 9 rokiem życia, polegającą na zapoznaniu słuchaczy ze specjalnie do tego celu ułożonymi bajkami, określanymi mianem bajek terapeutycznych. Bajka terapeutyczna, podobnie jak baśń jest osadzona w fantastycznym świecie, a bohaterowie mają problemy podobne do tych, jakie spotykają dzieci w realnym życiu. Jednak w bajkach terapeutycznych zazwyczaj nie ma magii, ale zaprezentowane są wzory i sposoby działania, które w rezultacie ich stosowania doprowadzą do pozytywnego rozwiązania problemu.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa, pierwszą znaną powszechnie biblioterapeutką, skutecznie stosującą tę metodę w przypadku depresji maniakalnej była Szeherezada 🙂

Robert Gonsalves